Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Terapia grupowa

Specyfiką psychoterapii grupowej jest możliwość korzystania przez pacjenta, nie tylko z pomocy psychoterapeuty, ale także czerpania wsparcia i informacji na swój temat od innych osób korzystających z psychoterapii.

Zasady terapii grupowej sprawiają, że warunki rozmowy w grupie są optymalne – zasady dotyczą poufności tożsamości uczestników i treści rozmów, a także obecności i aktywnego uczestnictwa w sesjach.

Grupy terapeutyczne prowadzone są zwykle przez jednego lub dwoje terapeutów. Czas trwania sesji jest z góry ustalony, istnieją też ustalenia dotyczące czasu pobytu w grupie każdego z uczestników.

Część grup organizowana jest w ten sposób, że skład grupy i ilość sesji są określone na początku jej działania (grupy zamknięte), natomiast w części istnieje możliwość dołączania w trakcie, a czas zakończenia spotkań grupowych nie jest określony (grupy otwarte).

Psychoterapeuci grupowi