Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą

Czemu służy pierwsze spotkanie?

Zarówno dla osoby, czy też osób zgłaszających się na konsultację terapeutyczną, jak i dla terapeutów, pierwsze spotkanie jest przede wszystkim okazją do sprawdzenia, czy w sprawie, kłopocie, który sprawił, że ktoś się zdecydował na takie spotkanie, ów terapeuta może zaoferować jakąś pomoc. Oferta może oznaczać propozycję jakiejś formy psychoterapii, może to jednak być informacja lub skierowanie do innego specjalisty w ramach instytucji, w której odbywa się spotkanie lub poza nią. Czasami, choć rzadko, spotkanie konsultacyjne jest wystarczające dla osoby zgłaszającej się w ramach jej oczekiwań co do spotkania z psychoterapeutą.

Dla osoby zgłaszającej się konsultacja może spełnić następujące funkcje:

 • Jeżeli poszukuje psychoterapii, ma okazję dowiedzieć się, czy powód tych poszukiwań jest dobrym powodem, żeby ją podjąć.
 • Może dowiedzieć się, jaka forma psychoterapii (indywidualna – długoterminowa lub krótkoterminowa, rodzinna, małżeńska, grupowa, uzależnień) będzie potencjalnie najbardziej korzystna oraz gdzie jej szukać.
 • Jeżeli nie psychoterapia to czy i jaka inna forma profesjonalnej pomocy może być potencjalnie korzystna oraz gdzie jej szukać.
 • Może dowiedzieć się, na czym polega psychoterapia i jakie są jej zasady.
 • Może dowiedzieć się, na jakie zapotrzebowania psychoterapia nie odpowiada i jakie są jej ograniczenia.
 • Może sprawdzić w osobistym kontakcie, czy terapeuta konsultujący jest właściwą osobą dla tej konkretnej, zgłaszającej się osoby. Czy się wstępnie dobrze z nim czuje i czy sądzi, że mógłby właśnie z nim/nią rozmawiać otwarcie o swoich trudnościach. Warto pytać o kompetencje i przygotowanie merytoryczne.

Jak długo trwa pierwsze spotkanie?

Długość trwania spotkania zależy od formy konsultacji. W Pracowni Terapii i Rozwoju konsultacja indywidualna trwa 50 minut, konsultacja w innej konfiguracji (pary lub rodzinna) trwa 90 minut. Zasada jest taka, że spotkania terapeutyczne nie trwają ani krócej, ani dłużej niż ten zaplanowany czas. Może się tak zdarzyć, że jedno spotkanie konsultacyjne nie jest wystarczające, wówczas terapeuta proponuje kolejną konsultację ( zwykle jednak proces konsultacyjny nie przekracza trzech spotkań).

Jakich pytań terapeuty można się spodziewać?

Terapeuta zwykle pyta o różne rzeczy, które pozwolą mu najlepiej zrozumieć sytuację i powód zgłoszenia oraz sformułować najlepszą ofertę. Zwykle są to pytania dotyczące następujących kwestii:

 • Powodu zgłoszenia.
 • Tego, co osoba chciałaby w związku z tym zrobić/zmienić/uzyskać.
 • Momentu zgłoszenia – dlaczego właśnie teraz?
 • Istotnych doświadczeń życiowych, szczególnie w obszarze relacji z ważnymi osobami.
 • Doświadczeń w korzystaniu z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

O co może pytać osoba zgłaszająca się?

Zasadniczo pytać można o wszystko. Można się spodziewać, że terapeuta odpowie na pytania związane z tym jak działa psychoterapia, na czym polega, ile może trwać. Zapewne odpowie na pytania dotyczące swojej osoby w obszarze zawodowym, można się jednak spodziewać, że odmówi rozmowy na tematy dotyczące jego życia osobistego, duchowego i światopoglądu.

Co terapeuta może zaproponować?

 • Kolejną konsultację
 • Psychoterapię u siebie
 • Konsultację u innego terapeuty
 • Konsultację u lekarza psychiatry
 • Więcej niż jedno z powyższych
 • Inną formę pomocy

Co się dzieje na konsultacji terapeutycznej?

Spotkanie z terapeutą polega na rozmowie. Zwykle podczas konsultacji terapeuci bywają nieco bardziej aktywni niż w trakcie terapii. Rozmowa dotyczy tego, co sprawiło, że dana osoba się zgłosiła. Terapeuta dopytuje o to, co mu się wydaje szczególnie istotne. Czasami w trakcie konsultacji terapeuci notują. Ponieważ jest to pierwsze spotkanie mogą również poprosić o rozmaite dane w celu prowadzenia dokumentacji. Oczywiście wszystko o czym jest mowa jest objęte dyskrecją.

Jeżeli terapeuta zdobędzie już wszystkie potrzebne mu informacje, zwykle składa pacjentowi jakąś ofertę. Wówczas następuje rozmowa na ten temat – jest to moment na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości ewentualnie podjęcie decyzji przez pacjenta, czy chce tę ofertę przyjąć. Jeżeli oferta dotyczy psychoterapii u terapeuty konsultującego i zostanie przyjęta, następuje zawiązanie kontraktu terapeutycznego. Polega to na ustaleniu celu terapii, czasu jej trwania (precyzyjnie tylko w przypadku terapii krótkoterminowej), zasad na jakich będzie się odbywać (Ile razy w tygodniu – zwykle raz lub dwa, którego dnia i o której godzinie, zasad płatności i odwoływania sesji, etc.)

Co się nie dzieje na konsultacji terapeutycznej?

Większość terapeutów w trakcie konsultacji nie decyduje się na interwencje terapeutyczne specyficzne dla psychoterapii właściwej, w szczególności na interpretacje tego, co pacjent mówi lub robi, gdyż uczestnictwo w konsultacji nie jest równoznaczne ze zgodą na udział w terapii. Ponadto terapeuci nie udzielają rad w związku z dylematami w osobistym życiu pacjentów. Wynika to z faktu, iż są oni ekspertami wyłącznie od psychoterapii i nie aspirują do tej roli w innych kwestiach życiowych. Terapeuci towarzyszą osobom zgłaszającym się w szukaniu drogi najlepszej specyficznie dla nich, nie oceniając i nie próbując ingerować w ich wartości i przekonania.

Uwaga - psychoterapeuta, psycholog nie ma prawa ani kompetencji, by stawiać diagnozę lub rozpoznanie w sensie medycznym. Takiego rozpoznania może dokonać wyłącznie lekarz w osobistym kontakcie. Terapeuta ma kompetencje do tego, żeby stwierdzić, czy konsultacja psychiatryczna jest wskazana lub konieczna. Podobnie psychoterapeuta nie ma możliwości zaproponowania farmakoterapii, co również leży w kompetencjach lekarza.

Karolina Szczęsna - psychoterapeutka