Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Mediacje

  Mediacja rodzinna

  Mediacja rodzinna jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów.
  W przeciwieństwie do roztrzygania sporu przed sądem daje możliwość uwzględnienia specyfiki i potrzeb konkretnej rodziny, polepszenia komunikacji i wypracowania takiego rozwiązania, które odpowiada uczestnikom sporu i przez to jest możliwe do wdrożenia.
  Mediacja rodzinna może, choć nie musi, zakończyć się porozumieniem. 
  Mediacja rodzinna najczęściej jest przydatna w sytuacjach:

  • sporów okołorozwodowych, gdy niezbędne jest ustalenie m.in. planu i zasad opieki nad dziećmi, podziału majątku, partycypacji w kosztach wychowania dzieci, udziału dalszych członków rodziny w wychowaniu dzieci

  • dopracowania lub zmiany ustaleń opieki nad dziećmi między rozwiedzionymi już rodzicami gdy poprzednie ustalenia nie sprawdzają się;

  • konfliktów małżonków wokół kwestii związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci;

  • sporów między członkami rodzin: rodzeństwem, rodzicami i dorosłymi dziećmi, synowymi/zięciami a teściami.

  Przed rozpoczęciem mediacji niezbędna jest  rodzinna konsultacja mediacyjna, która jest pierwszym spotkaniem pary lub rodziny z mediatorem rodzinnym. 

  Jeśli wynikiem konsultacji będzie decyzja o podjęciu mediacji rodzinnej, rozpoczyna się cykl spotkań, których liczba zależy od przedmiotu sporu jak i od decyzji osób w niej uczestniczących.

  Zarówno konsultacja jak i sesja mediacyjna trwa 90 min.

  Sesje mediacyjne odbywają się w odstępie 2-3 tygodni. Mediacja może być w każdej chwili zakończona decyzją jednej ze stron.

  Mediacje rodzinne prowadzi: Monika Bełdowska, mediatorka i psychoterapeutka par i rodzin.

  Cena konsultacji i każdej sesji mediacyjnej: 280 zł

   

  więcej →

  Mediacyjne konsultacje rodzinne

  Mediacja rodzinna jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów.
  W przeciwieństwie do roztrzygania sporu przed sądem daje możliwość uwzględnienia specyfiki i potrzeb konkretnej rodziny, polepszenia komunikacji i wypracowania takiego rozwiązania, które odpowiada uczestnikom sporu i przez to jest możliwe do wdrożenia.
  Rodzinna konsultacja mediacyjna trwa 90 min i jest pierwszym spotkaniem pary lub rodziny z mediatorem rodzinnym. 

  Spotkanie służy:

  • określeniu kwestii sporu;

  • nazwaniu oczekiwań odnośnie rezultatów mediacji;

  • przyjrzeniu się gotowości do pracy nad wypracowaniem rozwiązań satysfakcjonujących dla obu stron;

  • sprawdzeniu, na ile mediacja rodzinna jest adekwatną formą pomocy w danej sytuacji.

  W efekcie konsultacji może zapaść decyzja o:

  • ponownej konsultacji; 

  • podjęciu mediacji rodzinnej;

  • wyborze innej formy wsparcia.

  Konsultacje prowadzi:

  Monika Bełdowska, mediatorka i terapeutka par i rodzin
  Cena konsultacji:280 zł

  więcej →