Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Mediacja rodzinna

Mediacja rodzinna jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. 
W przeciwieństwie do roztrzygania sporu przed sądem daje możliwość uwzględnienia specyfiki i potrzeb konkretnej rodziny, polepszenia komunikacji i wypracowania takiego rozwiązania, które odpowiada uczestnikom sporu i przez to jest możliwe do wdrożenia.
W mediacji, oprócz skonfliktowanych osób, uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Mediator nie ocenia osób i przedmiotu sporu, nie podsuwa własnych rozwiązań. Pomaga skonfliktowanym członkom rodziny, zdefiniować kwestie sporne, wypowiedzieć swoje potrzeby, usłyszeć się na wzajem a na tej podstawie poszukiwać i uzgodnić satysfakcjonujące rozwiązania. Mediacja jest procesem poufnym i dobrowolnym, toczy się tylko wtedy kiedy osoby w niej uczestniczące wyrażają na nią zgodę.
Mediacja rodzinna może, choć nie musi, zakończyć się porozumieniem. Samo uczestnictwo w niej zmniejsza nasilenie konfliktu poprzez wymianę informacji, wypowiedzenie swoich potrzeb i poznanie potrzeb drugiej osoby, rozpoczęciu odbudowania współpracy i zaufania.
Mediacja rodzinna najczęściej jest przydatna w sytuacjach:

 • sporów okołorozwodowych, gdy niezbędne jest ustalenie m.in. planu i zasad opieki nad dziećmi, podziału majątku, partycypacji w kosztach wychowania dzieci, udziału dalszych członków rodziny w wychowaniu dzieci

 • dopracowania lub zmiany ustaleń opieki nad dziećmi między rozwiedzionymi już rodzicami gdy poprzednie ustalenia nie sprawdzają się;

 • konfliktów małżonków wokół kwestii związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci;

 • sporów między członkami rodzin: rodzeństwem, rodzicami i dorosłymi dziećmi, synowymi/zięciami a teściami.

Przed rozpoczęciem mediacji niezbędna jest rodzinna konsultacja mediacyjna, która jest pierwszym spotkaniem pary lub rodziny z mediatorem rodzinnym.

Służy ona określeniu kwestii sporu, nazwaniu oczekiwań odnośnie rezultatów mediacji, przyjrzeniu się gotowości do pracy nad wypracowaniem rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz sprawdzeniu na ile mediacja rodzinna jest adekwatną formą pomocy w danej sytuacji.
Jeśli wynikiem konsultacji będzie decyzja o podjęciu mediacji rodzinnej, rozpoczyna się cykl spotkań, których liczba zależy od przedmiotu sporu jak i od decyzji osób w niej uczestniczących.

Zarówno konsultacja jak i sesja mediacyjna trwa 90 min.

Sesje mediacyjne odbywają się w odstępie 2-3 tygodni.

Mediacja może być w każdej chwili zakończona decyzją jednej ze stron. 

Mediacja rodzinna nie przyniesie efektów:

 • kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc;

 • gdy jedna lub obie osoby w niej uczestniczące są uzależnione od alkoholu lub środków psychoaktywnych;

 • gdy niedawne ciężkie przeżycia utrudniają jednej lub obu osobom uczestnictwo w sesjach;

 • kiedy któraś z osób choruje psychicznie i w momencie mediacji nie jest w okresie remisji;

 • gdy ktoś z uczestników mediacji chce wykorzystać spotkania jedynie do zdobycia informacji lub wykorzystania drugiej strony.

Mediacje rodzinne prowadzi: Monika Bełdowska, mediatorka i psychoterapeutka par i rodzin.
W celu umówieniu się na pierwsze spotkanie, prosimy o kontakt z sekretariatem Pracowni: tel. 53 58 800 65
Cena konsultacji i każdej sesji mediacyjnej: 280 zł