Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Coaching

  Coaching

  • Coaching to proces, którego celem jest zwiększenie efektywności działań poprzez bardziej świadome wykorzystanie swojego potencjału. Szczególnie polecany jest w sytuacji zmian związanych z życiem prywatnym lub zawodowym. Celem coachingu zawsze jest zmiana zachowań i sposobu postrzegania sytuacji na takie, która pomagają osiągnąć założone cele.

  Kiedy zapadnie decyzja o podjęciu coachingu, rozpoczyna się cykl około 12 spotkań 90 minutowych odbywających się co dwa tygodnie.

  Spotkania prowadzi: Monika Bełdowska, coach, terapeutka, mediatorka rodzinna

  W celu umówieniu się na pierwsze spotkanie, prosimy o kontakt z sekretariatem Pracowni: tel.: 53 58 800 65
  Cena: 310 zł

  więcej →

  Konsultacje coachingowe

  Coaching to proces, którego celem jest zwiększenie efektywności działań poprzez bardziej świadome wykorzystanie swojego potencjału. Szczególnie polecany jest w sytuacji zmian związanych z życiem prywatnym lub zawodowym. Celem coachingu zawsze jest zmiana zachowań i sposobu postrzegania sytuacji na takie, które pomagają osiągnąć założone cele.

  Proces coachingowy służy zdefiniowaniu celów, określeniu swoich zasobów, które mogą pomóc w ich realizacji, zaplanowaniu kroków służących uzyskaniu założonych rezultatów, określeniu i przećwiczeniu zachowań służących osiągnięciu swoich zamierzeń.

  Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu coachingu niezbędna jest konsultacja.
  Jest ona pierwszym spotkaniem z coachem i służy:

  • przyjrzeniu się obecnej sytuacji i potrzebom osoby rozważającej podjęcie procesu coachingowego;

  • określeniu celów, którym miałby służyć coaching; nazwaniu oczekiwań odnośnie rezultatów procesu coachingowego; 

  • sprawdzeniu na ile coaching jest adekwatną formą wsparcia w danej sytuacji.

  Konsultacja coachingowa trwa 90 min.
  Jeśli jej efektem jest decyzja o podjęciu coachingu, rozpoczyna się cykl około 12 spotkań odbywających się co dwa tygodnie.

  Każde z nich trwa 90 min.

  Pomiędzy spotkaniami, osoba uczestnicząca w coachingu dostaje od coacha różnego rodzaju zadania do wykonania, które omawiane są podczas kolejnych sesji.

  Konsultacje prowadzi: Monika Bełdowska, coach, terapeutka, mediatorka rodzinna

  W celu umówieniu się na pierwsze spotkanie, prosimy o kontakt z sekretariatem Pracowni: tel.:53 58 800 65
  Cena konsultacji:310 zł

  więcej →