Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Artykuły

  O terapii rodzin - Marek Marosek

  Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

  więcej →

  Pod maską depresji - Renata Komajda-Wójcik

  Pod maską depresji zdecydowanie kryje się człowiek: zalękniony, pogrążony w smutku, czasem rozpaczy. Pod maską depresji kryją się jego uczucia: winy, żalu, bezradności, bezsilności. I niewiadoma: co dalej, jak dalej? I pytanie: kto pomoże? 

  więcej →

  Legat emocjonalny, czyli co warto przyjąć z tradycji rodzinnych? - Renata Komajda-Wójcik

  Bywa, że podczas terapii indywidualnej przychodzi taki moment, że ani uporanie się z przeszłością, ani zwiększenie samoświadomości nie daje oczekiwanej wolności od lęków, obaw. Nie powoduje, że człowiek staje się otwarty na nowe doświadczenia, że zwycięsko wychodzi z kryzysów, że stany depresyjne przestają go przygniatać smutkiem i beznadzieją. Gdy pojawiają się pytania: „Jak to się dzieje, że ludzie wykształceni, inteligentni, przedsiębiorczy są skazani na nieustanne porażki?

  więcej →

  Blisko nie za blisko - Martyna Figurska

  Czasami więź, jaka powstaje z subtelnej nici łączącej dwoje ludzi, zmienia się w gruby sznur, którym partnerzy oplatają siebie i więżą. Boją się, że kiedy trochę poluzują, obiekt miłości zniknie. Skąd bierze się ten lęk? Jak znaleźć równowagę między bliskością a autonomią?

  więcej →

  Miłość bez motyli - Martyna Figurska

  To co było fascynujące w narzeczonej, w żonie drażni. Po kilku latach wspólnego życia w partnerze dostrzegamy „skąpstwo”, a nie „oszczędność”, którą się kiedyś zachwycaliśmy. Kto się zmienił – on/ona w swoim zachowaniu czy ja w swojej ocenie?

  więcej →

  Związani przeszłością - Martyna Figurska

  Dorosłe Dzieci Alkoholików wnoszą do swoich związków bagaż zranień. Zachowania, które pozwalały im przetrwać trudne dzieciństwo, w dorosłym życiu mnożą problemy w relacjach. Co sprawia szczególne trudności partnerom osób z syndromem DDA?

  więcej →

  Psychoterapia a duchowość - Violetta Zając

  Psychoterapia a duchowość – temat ciekawy i bardzo delikatny, wywołujący wiele pytań zarówno w gronie psychoterapeutów, jak klientów. Osobiście spotkałam się z różnymi stanowiskami psychoterapeutów wobec tej kwestii i z wieloma obawami klientów, np. czy psychoterapia nie będzie zagrażać ich duchowości lub czy psychoterapeuta nie będzie ich indoktrynować według własnej religii czy światopoglądu. W artykule przedstawiam moje aktualne przemyślenia na ten temat.

  więcej →

  Obcy, czyli refleksje o byciu wśród ludzi i o psychoterapii - Anna Tanalska-Dulęba

  Jak to się dzieje, że nabieramy przekonania, iż tak doskonale znamy i rozumiemy drugiego człowieka, podczas gdy jest on tak zasadniczo i nieprzekraczalnie obcy? W szczególności – że jesteśmy tak pewni, iż świetnie wiemy i rozumiemy, co czuje, czego chce, co myśli i jakie ma intencje nasz partner? Rodzic? Dziecko? Podczas gdy on jest TAM i NIM, a my jesteśmy TU i SOBĄ?

  więcej →

  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

  Uznając, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, stanowi się co, następuje:

  więcej →

  Prawa pacjenta

  Przedstawiamy wyciąg z praw, jakie przysługują pacjentom korzystającym z opieki lekarskiej. Przy wyborze kierowaliśmy się użytecznością informacji dla osób korzystających z pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej w formie proponowanej w ośrodku w rodzaju Pracowni Terapii i Rozwoju.

  więcej →