Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 53 58 800 65
 

22 46 800 65
(awaria numeru)

 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

 

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

 RODO

 •  
 •  

Zespół

  Monika Bełdowska

  Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin, mediatorka rodzinna, coach

  Od ponad 10 lat pracuje z osobami i grupami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej, jako trenerka umiejętnosci psychospołecznych, facylitatorka, coach.

  Posiada certyfikaty trenerskie, facylitatorskie i coachingowe.
  Ukończyła szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. Odbyła staż mediacyjny w Komitecie Obrony Praw Dziecka.
  Jest w trakcie w trakcie szkolenia terapeutycznego w Szkole Psychoterapii MABOR, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, której program spełnia kryteria European Association of Psychotherapy.

  więcej →

  Dominika Dromlewska-Żmijewska

  Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin

  Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową indywidualną (pracuje psychodynamicznie i integracyjnie) z osobami od 16 roku życia oraz par i rodzin (w nurcie systemowym).

  Pracuje także z kobietami doświadczającymi trudności podczas ciąży, porodu i po nim, np. depresji poporodowej, trudności w budowaniu relacji z dzieckiem, straty dziecka.

  Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.

  więcej →

  Waldemar Dulęba

  Psychoterapeuta indywidualny i rodzinny; certyfikat terapeutyczny Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej i Saarlandzkiego Towarzystwa Terapii Systemowej

  Jest współzałożycielem Pracowni Terapii i Rozwoju. Studia z zakresu psychologii klinicznej ukończył na wydziale filozofii ATK w Warszawie. Od 1988 roku zajmuje się praktyczną pomocą psychoterapeutyczną. Przez pierwsze dwa lata do 1990 roku pracował z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym.

  więcej →

  Martyna Figurska

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna

  W Pracowni Terapii i Rozwoju zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną. Współprowadzi czwartkową otwartą grupę terapeutyczną. Prowadzi terapię uzależnień, współuzależnienia oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

  więcej →

  Magdalena Jaraszek

  Psycholożka. Psychoterapeutka indywidualna i rodzinna.

  Pracuje z młodzieżą od 13 r.ż.

  więcej →

  Jerzy Kłoskowski

  Psychoterapeuta indywidualny i rodzinny; certyfikowany terapeuta środowiskowy.

  Pracownik socjalny, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. 30 letnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychoterapeutycznej i socjalnej. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną

  więcej →

  Renata Komajda-Wójcik

  Specjalista psycholog kliniczny; certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; aplikant superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do 2009 r. pracowała jako starszy asystent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmując się pracą kliniczno-naukową, obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  więcej →

  Anna Komosińska

  Psychoterapeutka dzieci i młodzieży

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją „Terapia rodzin i małżeństw” (2010), ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” na Wydziale Psychologii UW (2011-2013).

  więcej →

  Joanna Krzyżanowska-Zbucka

  Specjalista psychiatra

  Ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.
  Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej.

  więcej →

  Marek Marosek

  Certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Współzałożyciel Pracowni Terapii i Rozwoju. Ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii klinicznej. Pomocą psychologiczną zajmuje się od 1998 roku. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  więcej →

  Robert Naumiuk

  Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

  Jest współzałożycielem Pracowni Terapii i Rozwoju. Pracuje od 1994 r. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu

  więcej →

  Karolina Szczęsna

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna; certyfikat terapeutyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Jest współzałożycielką Pracowni Terapii i Rozwoju. Obecnie zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, psychoterapią indywidualną dorosłych oraz terapią rodzin i par.

  więcej →

  Anna Tanalska-Dulęba

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna; superwizor psychoterapii; certyfikat terapeutyczny i superwizorski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Jest współzałożycielką Pracowni Terapii i Rozwoju.
  Ukończyła studia wyższe na Wydziale Filozofii Uniwersytetu 
  Warszawskiego.
  Ukończyła szkolenie w Gestalt Therapy Institute of Los Angeles, obecnie 
  współprowadzi organizowane corocznie w Europie przez Gestalt 
  Association for Training in Los Angeles (GATLA) letnie warsztaty 
  terapeutyczne.

  więcej →

  Violetta Zając

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna, pracuje z młodzieżą; certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłychterapię rodzin, małżeństw, par. Prowadzi konsultacje z rodzicami i pedagogami w sprawie trudności wychowawczych z nastolatkiem.

  Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 r. W latach 2000 - 2008 pracowała jako wychowawca - socjoterapeuta z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, ADHD) oraz z ich rodzinami. Obecnie pracuje  jako terapeuta rodzinny i grupowy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS

  więcej →

  Pracownicy sekretariatu Pracowni Terapii i Rozwoju

  W rejestracji Pracowni Terpii i Rozwoju pracują:

  • Kinga Grątkowska-Szyszko
  • Martyna Szyszko

  więcej →