Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
 

502 567 840

22 46 800 65
(awaria numeru)

 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

 Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

 RODO

 •  
 •  

Zespół

  Monika Bełdowska

  Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin, mediatorka rodzinna, coach

  Od ponad 10 lat pracuje z osobami i grupami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej, jako trenerka umiejętnosci psychospołecznych, facylitatorka, coach.

  Posiada certyfikaty trenerskie, facylitatorskie i coachingowe.
  Ukończyła szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. Odbyła staż mediacyjny w Komitecie Obrony Praw Dziecka.
  Jest w trakcie w trakcie szkolenia terapeutycznego w Szkole Psychoterapii MABOR, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, której program spełnia kryteria European Association of Psychotherapy.

  więcej →

  Dominika Dromlewska-Żmijewska

  Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin

  Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową indywidualną (pracuje psychodynamicznie i integracyjnie) z osobami od 16 roku życia oraz par i rodzin (w nurcie systemowym).

  Pracuje także z kobietami doświadczającymi trudności podczas ciąży, porodu i po nim, np. depresji poporodowej, trudności w budowaniu relacji z dzieckiem, straty dziecka.

  Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.

  więcej →

  Waldemar Dulęba

  Psychoterapeuta indywidualny i rodzinny; certyfikat terapeutyczny Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej i Saarlandzkiego Towarzystwa Terapii Systemowej

  Jest współzałożycielem Pracowni Terapii i Rozwoju. Studia z zakresu psychologii klinicznej ukończył na wydziale filozofii ATK w Warszawie. Od 1988 roku zajmuje się praktyczną pomocą psychoterapeutyczną. Przez pierwsze dwa lata do 1990 roku pracował z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym.

  więcej →

  Martyna Figurska

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna

  W Pracowni Terapii i Rozwoju zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną. Współprowadzi czwartkową otwartą grupę terapeutyczną. Prowadzi terapię uzależnień, współuzależnienia oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

  więcej →

  Magdalena Jaraszek

  Psycholożka. Psychoterapeutka indywidualna i rodzinna.

  Pracuje z młodzieżą od 13 r.ż.

  więcej →

  Jerzy Kłoskowski

  Psychoterapeuta indywidualny i rodzinny; certyfikowany terapeuta środowiskowy.

  Pracownik socjalny, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. 30 letnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychoterapeutycznej i socjalnej. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną

  więcej →

  Renata Komajda-Wójcik

  Specjalista psycholog kliniczny; certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; aplikant superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do 2009 r. pracowała jako starszy asystent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmując się pracą kliniczno-naukową, obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  więcej →

  Anna Komosińska

  Psychoterapeutka dzieci i młodzieży

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją „Terapia rodzin i małżeństw” (2010), ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” na Wydziale Psychologii UW (2011-2013).

  więcej →

  Joanna Krzyżanowska-Zbucka

  Specjalista psychiatra

  Ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.
  Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej.

  więcej →

  Marek Marosek

  Certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Współzałożyciel Pracowni Terapii i Rozwoju. Ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii klinicznej. Pomocą psychologiczną zajmuje się od 1998 roku. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  więcej →

  Robert Naumiuk

  Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

  Jest współzałożycielem Pracowni Terapii i Rozwoju. Pracuje od 1994 r. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu

  więcej →

  Karolina Szczęsna

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna; certyfikat terapeutyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Jest współzałożycielką Pracowni Terapii i Rozwoju. Obecnie zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, psychoterapią indywidualną dorosłych oraz terapią rodzin i par.

  więcej →

  Anna Tanalska-Dulęba

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna; superwizor psychoterapii; certyfikat terapeutyczny i superwizorski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Jest współzałożycielką Pracowni Terapii i Rozwoju.
  Ukończyła studia wyższe na Wydziale Filozofii Uniwersytetu 
  Warszawskiego.
  Ukończyła szkolenie w Gestalt Therapy Institute of Los Angeles, obecnie 
  współprowadzi organizowane corocznie w Europie przez Gestalt 
  Association for Training in Los Angeles (GATLA) letnie warsztaty 
  terapeutyczne.

  więcej →

  Violetta Zając

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna, pracuje z młodzieżą; certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par. Konsultuje rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.
  Pomocą terapeutyczną zajmuje się od 2000 r. W latach 2000 - 2008 pracowała jako wychowawczyni – socjoterapeutka z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, psychozy, Zespół Aspergera, ADHD) oraz z ich rodzinami. Obecnie pracuje jako terapeutka rodzinna i grupowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS www.mossos.pl
  Ukończyła studia wyższe, kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja.

  Violetta Zając conducts individual psychotherapy for young people and adults, therapy for families, marriages, couples in the Laboratory of Theraphy and Development (Pracownia Terapii i Rozwoju ). She also consults parents and educators on teenagers educational difficulties.She has been providing therapeutic help since 2000. In the years 2000 - 2008 she worked as a tutor - a sociotherapist for young people with psychiatric problems (depression, phobias, eating disorders, addictions, psychoses, Asperger’s Syndrom, ADHD) and their families. She graduated from special pedagogy and resocialization at The University of Wroclaw.

  więcej →

  Pracownicy sekretariatu Pracowni Terapii i Rozwoju

  W rejestracji Pracowni Terpii i Rozwoju pracują:

  • Kinga Grątkowska-Szyszko
  • Honorata Naumiuk

  więcej →