Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Zespół

  Monika Bełdowska

  Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin, trenerka umiejętności społecznych, mediatorka rodzinna


  Ukończyła 4 letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego program spełnia kryteria European Association of Psychoterapy. Pracuje jako psychoterapeutka specjalizując się w terapii par i rodzin. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz profesjonalistów wspierających proces ich zdrowienia.
  Od kilkunastu lat pracuje z osobami i grupami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej, jako trenerka umiejętności psychospołecznych, facylitatorka, coach. 

  więcej →

  Tomasz Brzózka

  Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny i psycholog-seksuolog w procesie certyfikacji.

  Pracuje z osobami w różnym wieku – młodzieżą od 16 r. ż. i osobami dorosłymi. Oferuje długoterminową psychoterapię indywidualną osobom doświadczającym wzmożonego napięcia, nerwowości, lęku, depresji, cierpienia, braku życiowej satysfakcji, gorszego samopoczucia, dolegliwości somatycznych, trudności w relacjach interpersonalnych oraz trudności w życiu seksualnym. 

  więcej →

  Waldemar Dulęba

  Psychoterapeuta indywidualny i rodzinny; certyfikat terapeutyczny Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej i Saarlandzkiego Towarzystwa Terapii Systemowej

  Jest współzałożycielem Pracowni Terapii i Rozwoju. Studia z zakresu psychologii klinicznej ukończył na wydziale filozofii ATK w Warszawie. Od 1988 roku zajmuje się praktyczną pomocą psychoterapeutyczną. Przez pierwsze dwa lata do 1990 roku pracował z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym.

  więcej →

  Martyna Figurska

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna; certyfikat terapeutyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  W Pracowni Terapii i Rozwoju zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.

  Prowadzi terapię uzależnień, współuzależnienia oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

  więcej →

  Agnieszka Górska

  Pedagożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży.Pracuje z dziećmi w wieku 7 +.

  Psychoterapia dzieci, młodzieży. Konsultacje rodzicielskie.
  Pedagożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie całościowego szkolenia w nurcie psychodynamicznym - Szkolenie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży realizowane przez dwa zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja.
  Od 2004 związana z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii "Kąt", gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży z zaburzeniami w zakresie zdrowia psychicznego.

  więcej →

  Jerzy Kłoskowski

  Psychoterapeuta indywidualny i rodzinny; certyfikowany terapeuta środowiskowy.

  Pracownik socjalny, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. 30 letnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychoterapeutycznej i socjalnej. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną

  więcej →

  Marta Kowalczyk

  Psycholożka, psychoterapeutka indywidualna i par

  Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową indywidualną z osobami od 16 roku życia

  więcej →

  Joanna Krzyżanowska-Zbucka

  Specjalista psychiatra

  Ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.
  Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej.

  więcej →

  Marek Marosek

  Certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Współzałożyciel Pracowni Terapii i Rozwoju. Ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii klinicznej. Pomocą psychologiczną zajmuje się od 1998 roku. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  więcej →

  Robert Naumiuk

  Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

  Jest współzałożycielem Pracowni Terapii i Rozwoju. Pracuje od 1994 r. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu

  więcej →

  Monika Rakowska

  Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż.

  Jest psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji. W zawodzie pracuje od 2007 roku. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  więcej →

  Karolina Szczęsna

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna; certyfikat terapeutyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Jest jedną z założycieli i współwłaścicielką Pracowni Terapii i Rozwoju.

  Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię par i rodzin. W zawodzie psychoterapeuty pracuje od 2001 roku,
  w 2010 roku potwierdziła swoje kompetencje uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeutycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  więcej →

  Anna Tanalska-Dulęba

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna; superwizor psychoterapii; certyfikat terapeutyczny i superwizorski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Jest współzałożycielką Pracowni Terapii i Rozwoju.
  Ukończyła studia wyższe na Wydziale Filozofii Uniwersytetu 
  Warszawskiego.
  Ukończyła szkolenie w Gestalt Therapy Institute of Los Angeles, obecnie 
  współprowadzi organizowane corocznie w Europie przez Gestalt 
  Association for Training in Los Angeles (GATLA) letnie warsztaty 
  terapeutyczne.

  więcej →

  Violetta Zając

  Psychoterapeutka rodzinna i indywidualna, pracuje z młodzieżą; certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par. Konsultuje rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.

  Violetta Zając conducts individual psychotherapy for young people and adults, therapy for families, marriages, couples in the Laboratory of Theraphy and Development (Pracownia Terapii i Rozwoju ). She also consults parents and educators on teenagers educational difficulties.

  więcej →

  Pracownicy sekretariatu Pracowni Terapii i Rozwoju

  W rejestracji Pracowni Terpii i Rozwoju pracują:

  • Kinga Grątkowska-Szyszko
  • Natalia Tokaj

  więcej →