Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Robert Naumiuk

  • jest współzałożycielem Pracowni Terapii i Rozwoju 
  • pracuje od 1994 r. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu
  • wieloletnia praktyka szpitalna i ambulatoryjna
  • aktualnie pracuje w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Warszawie oraz w PZP w Józefowie
  • współpracuje ze Stowarzyszeniem „ASLAN” oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Warszawie
  • odbyte roczne szkolenie w zakresie terapii rodzin oraz roczny kurs podstawowy z psychoterapii psychoanalitycznej w IPP - „Podstawy teorii psychoanalitycznej”
  • stałe doskonalenie umiejętności na konferencjach i szkoleniach w zakresie psychiatrii i psychoterapii 
  • żonaty, córka uczęszczająca do szkoły podstawowej