Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Konsultacje i porady psychologiczne

  Konsultacja indywidualna

  jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą. Trwa 50 minut. Służy określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy. Może to być kontynuacja spotkań z tym samym terapeutą, spotkania z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia rodzinna, grupowa, konsultacja psychiatryczna) - albo żadna z tych możliwości.

  więcej →

  Terapia par i małżeństw

  Konsultacja par i małżeństw jest pierwszym spotkaniem z terapeutą, na które przychodzi para. Trwa 90 minut. Często, choć nie zawsze prowadzi ją dwójka terapeutów.  Służy określeniu istoty kłopotu i najlepszych możliwych rozwiązań.

  więcej →

  Konsultacja rodzinna

  Konsultacja rodzinna jest pierwszym spotkaniem terapeuty lub zespołu terapeutycznego ze wszystkimi, którzy w danym momencie są zaangażowani w rodzinny problem. Spotkanie trwa 90 minut i służy rozważeniu decyzji o podjęciu psychoterapii rodzinnej. Uczestnicy sesji próbują określić źródła dyskomfortu każdej z osób i zdefiniować oczekiwane zmiany.

  więcej →

  Konsultacje dzieci

  Konsultacja rodziców i dziecka to zwykle kilka spotkań mających na celu omówienie zgłaszanych trudności, ocenę czy i jaka pomoc jest właściwa oraz zaproponowanie określonej  formy pomocy.

  więcej →

  Konsultacje młodzieży

  W przypadku osoby niepełnoletniej proces konsultacji rozpoczyna się spotkaniem z rodzicami bądź spotkaniem rodzinnym, na które przychodzi nastolatek wraz z rodzicami, a nawet z rodzeństwem.

  To pierwsze spotkanie ma służyć zebraniu informacji na temat bieżącej sytuacji rodziny i nastolatka, zgłaszanych trudności oraz oczekiwań co do psychoterapii.

  Trwa ono półtorej godziny i w miarę możliwości prowadzone jest przez dwójkę terapeutów.

  więcej →

  Konsultacje i szkolenia dla pedagogów i psychologów

  Oferta skierowana jest do pedagogów oraz psychologów przedszkolnych i szkolnych, zainteresowanych rozwojem zawodowym, lepszym rozumieniem siebie i innych, mających poczucie obniżonej satysfakcji, wzmożonego stresu lub innych trudności w życiu zawodowym.  

  więcej →