Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Terapia współuzależnienia

Psychoterapia osób współuzależnionych lub będących w związku z osobą uzależnioną ma formę indywidualnych spotkań z terapeutą. W trakcie procesu psychoterapii odkrywane są te cechy, które odpowiadają za proces przystosowywania się do sytuacji uzależnienia partnera/partnerki w związku, a także powodują trwanie w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Uwzględniane są także elementy psychoedukacji na temat procesu uzależnienia.

W pogłębionym procesie terapii można przyglądać się takim swoim obszarom, które utrudniają zawieranie i bycie w satysfakcjonujących związkach i budowanie relacji z ludźmi.

Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest indywidualnymi konsultacjami, podczas których ustalane są oczekiwania i cele terapii, jej intensywność i czas trwania, a także zasady uczestniczenia w sesjach, ich odwoływania oraz kończenia terapii.

Terapeuci uzależnień