Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 22 46 800 65
  53 58 800 65
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

 RODO

 

 

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

 RODO

 •  
 •  

Szkolenie "Podejście systemowe w terapii par, małżeństw i rodzin"

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o podejście systemowe w pracy w obszarze pomocy psychologicznej.

Cele szkolenia:

 • rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych – umiejętności udzielania wsparcia psychologicznego i różnych form pomocy psychoterapeutycznej parom, małżeństwom i rodzinom;

 • nabycie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej o dynamice rozwoju indywidualnego w kontekście rodzinnym i dynamice procesów w parze i rodzinie;

 • pogłębienie rozumienia człowieka i jego relacji w związkach w kontekście jego relacji w rodzinach generacyjnych i przekazów międzypokoleniowych;

 • analiza własnego zaplecza rodzinnego i wynikających zeń paradygmatów indywidualnych oraz wpływu tej sfery na własną praktykę. 


Szkolenie obejmuje następujące dziedziny:

Wiedza

Podstawę przekazywanej wiedzy stanowią założenia i osiągnięcia psychoterapii systemowej.

Szkolenie oferuje wiedzę w zakresie m.in.:

 • myślenia i rozumienia systemowego; 

 • cyklu rozwoju rodziny, przechodzenia przez kolejne jej fazy i możliwości wystąpienia kryzysów; 

 • zasad rozumienia rodziny; 

 • cech i sposobów funkcjonowania rodziny, takich jak struktura, komunikacja, procesy emocjonalne, przekazy i mity rodzinne;

 • znaczenia komunikacji i sposobów porozumiewania się w procesie terapeutycznym; 

 • psychopatologii i zaburzeń rozwojowych;

 • strategii i taktyki wspierania i leczenia;

 • etycznych aspektów pomagania; 

 • strategii i sposobów pracy z rodziną (np. zespół odzwierciedlający/reflektujący); 

Umiejętności

 • diagnozowanie aktualnej sytuacji, potrzeb i zasobów rodziny lub pary 

 • funkcjonowanie w roli osoby pomagającej rodzinie 

 • określanie zapotrzebowania i zawieranie kontraktu na konkretną formę pomocy psychologicznej (konsultacja, porada, interwencja kryzysowa, psychoterapia) 

 • wykorzystanie wiedzy teoretycznej do diagnozy aktualnej sytuacji rodziny 

 • budowanie hipotez dotyczących zaburzeń systemu rodzinnego i sposobów skutecznych interwencji 

 • wspieranie motywacji rodziny i pacjenta do zmiany 

 • budowanie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i współpracy 

 • szukanie własnych zasobów i wsparcia społecznego w pracy z klientem 

 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

 • zdolność do takiej pracy z rodziną, która zachęca do samodzielnego poszukiwania i realizowania rozwiązań zamiast zależności od instytucji pomocowych (społecznych, edukacyjnych, medycznych) 

Doświadczenie osobiste

Praca nad własnym genogramem w trakcie szkolenia umożliwi wzrost samoświadomości poprzez badanie własnej historii rodzinnej i jej wpływu na własną praktykę terapeutyczną i relacje z innymi.

Autorzy programu

 • mgr Marek Marosek, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • mgr Karolina Szcześna-Czernuszczyk, licencjonowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • mgr Anna Tanalska-Dulęba, licencjonowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa półtora roku.

Pierwsza część poświęcona będzie podstawowym zagadnieniom myślenia i praktyki systemowej i będzie trwała 10 miesięcy, druga część to zajęcia superwizyjne i praca z symulowaną rodziną i będzie trwała 6 miesięcy.

Aktualnie trwa nabór na szkolenie.

Koszt pierwszej części szkolenia wynosi 550 zł miesięcznie od osoby, a koszt drugiej 250 zł miesięcznie od osoby.

Zajęcia szkoleniowe, odbywają się raz w miesiącu, w weekendy (od rana w sobotę do popołudniowych godzin w niedzielę) w Pracowni Terapii i Rozwoju, ul. Wilcza 31/7, Warszawa Śródmieście.


Zajęcia prowadzą:

 • mgr Martyna Figurska, psychoterapeutka

 • mgr Renata Komajda-Wójcik, licencjonowana psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • mgr Marek Marosek, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • mgr Karolina Szczęsna, licencjonowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • mgr Anna Tanalska-Dulęba, licencjonowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zajęcia warsztatowe prowadzone są jednocześnie przez dwie osoby.
Kierownikiem merytorycznym jest mgr Anna Tanalska-Dulęba.
Na zakończenie programu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.