Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Renata Komajda-Wójcik

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 Renata Komajda-Wójcik

 

  • Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, terapię rodzin, superwizję.

  • Pracuję w podejściu zintegrowanym ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego i systemowego.

  • Przeprowadzam badania neuropsychologiczne zakończone wydaniem opinii neuro-psychologicznej.

Do 2009 r. pracowałam jako starszy asystent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmując się pracą kliniczno-naukową nad związkiem uszkodzeń centralnego układu nerwowego i psychiki człowieka – myślenia i emocji. Obecnie prowadzę tylko prywatną praktykę psychologiczną - psychoterapie, superwizje, szkolenia, wykłady.
Na moją specyfikę pracy psychoterapeutycznej składają się nie tylko odbyte szkolenia, ale przede wszystkim możliwość spotkań i rozmów z osobami, które dane było mi poznać na drodze swojego kształcenia i doświadczenia zawodowego, a które miały ogromny wpływ na moje myślenie o pacjentach i oferowanej im pomocy. Są to prof. Stefan Leder, prof. Małgorzata Kobayashi, prof. Irena Namysłowska, prof. Czesław Czabała, prof. Bogdan de Barbaro, Sonia Beloch z Psychodrama Institut für Europa (PIfE) i wiele innych osób, którym jestem ogromnie wdzięczna za przekazaną wiedzę.
Mój styl pracy psychoterapeutycznej, rozumienie pacjentów to także efekt spotkań z moimi superwizorami, którym zawdzięczam inspiracje, siłę i energię do dalszej pracy.