Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Renata Komajda-Wójcik

certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 Renata Komajda Wójcik

 • ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • do 2009 r. pracowała jako starszy asystent w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmując się pracą kliniczno-naukową, obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną
 • posiada specjalizację II stopnia z psychologii klinicznej
 • posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin
 • ukończyła szkolenie Terapii Systemowej pod kierunkiem prof. Ireny Namysłowskiej przygotowujące do pracy z rodzinami
 • ukończyła szkolenie w Polskim Instytucie Psychodramy pod kierunkiem Sonii Beloch z Psychodrama Institut für Europa (PIfE), przygotowujące do pracy terapeutycznej metodą psychodramy 
 • jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
 • zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oceniającą funkcjonowanie poznawcze w zakresie pamięci, procesów uwagi, funkcji wykonawczych
 • obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, terapią par, małżeństw i rodzin, konsultacjami psychologicznymi
 • prowadzi superwizję osób pracujących psychoterapeutycznie indywidualnie, z rodzinami, małżeństwami i parami. Superwizja prowadzona jest w podejściu zintegrowanym ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego i psychodynamicznego.