Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz lub więcej razy w tygodniu. Sesje trwają 50 minut a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. Najczęściej spotkania mają formę niedyrektywnej zabawy, w której dziecko za pomocą dostępnych mu przedmiotów opowiada, przeżywa, pokazuje obszary/tematy, które są dla niego trudne.  W naszej pracy korzystamy również z piaskownicy oraz miniaturowych przedmiotów, które pomagają dziecku w opisaniu trudności oraz w poradzeniu sobie z nimi.

Aby dziecko mogło w pełni skorzystać z psychoterapii potrzebna jest współpraca z rodzicami. W tym celu terapeuta dziecka bądź inny terapeuta spotyka się z rodzicami, średnio raz na miesiąc w celu omówienia procesu psychoterapii dziecka oraz tematów jej towarzyszących.

Psychoterapeuta dziecięcy