Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Psychoterapia

  Psychoterapia indywidualna

  Jest to najpopularniejsza forma psychoterapii. Jest to rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie pacjent i psychoterapeuta. Sesje trwają na ogół 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu o ustalonej porze. Terapia indywidualna może składać się z kilku-kilkunastu spotkań albo też zająć parę lat, zależnie od motywacji i chęci pacjenta.

  więcej →

  Terapia par

  Nawet najbardziej udany i satysfakcjonujący związek mierzy się od czasu do czasu z trudnościami. Często partnerzy potrafią sobie sami z poradzić z kłopotem, który ich dotyka, mają bowiem do tego potrzebne zasoby. Zdarza się jednak, że decydują się skorzystać z pomocy kogoś z zewnątrz, psychoterapeuty.

  więcej →

  Terapia rodzinna

  Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą lub terapeutami, o ważnych dla niej sprawach. Zazwyczaj odbywa się podczas cyklu spotkań. Tematami rozmów są kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie, z którymi borykają się jej członkowie, a które mają wpływ na to jak funkcjonują ze sobą i jak się ze sobą czują.

  więcej →

  Psychoterapia dzieci

  Psychoterapia dzieci polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz lub więcej razy w tygodniu. Sesje trwają 50 minut a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. Najczęściej spotkania mają formę niedyrektywnej zabawy, w której dziecko za pomocą dostępnych mu przedmiotów opowiada, przeżywa, pokazuje obszary/tematy, które są dla niego trudne.

  więcej →

  Psychoterapia młodzieży

  więcej →

  Terapia współuzależnienia

  Psychoterapia osób współuzależnionych lub będących w związku z osobą uzależnioną ma formę indywidualnych spotkań z terapeutą. W trakcie procesu psychoterapii odkrywane są te cechy, które odpowiadają za proces przystosowywania się do sytuacji uzależnienia partnera/partnerki w związku, a także powodują trwanie w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Uwzględniane są także elementy psychoedukacji na temat procesu uzależnienia.

  więcej →