Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Podziękowanie

Pracownia Terapii i Rozwoju i fundacja eFkropka

dziękują Agnieszce Dulębie i Jeffowi Brennerowi za niezwykle skuteczną i cenną pomoc w przygotowaniu
programu Ukraińscy Terapeuci Uchodźcom.

Pracownia Terapii i Rozwoju together with the Foundation eFkropka

thank Ms. Agnieszka Dulęba and Mr. Jeff Brenner for extremely efficient and valuable help with preparing the program Ukrainian Therapists for Refugees.