Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą lub psychiatrą nazywamy konsultacją. Konsultacja ma formę rozmowy, w czasie której osoba zgłaszająca się próbuje opisać swój kłopot, cierpienie będące powodem zwrócenia się o pomoc. Konsultant (psychoterapeuta lub psychiatra) stara się zrozumieć naturę trudności i poznać sytuację życiową pacjenta. W  czasie konsultacji można dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest pomoc psychoterapeutyczna bądź psychiatryczna i jakie przybiera formy. Niekiedy wystarczająco pomocna okazuje się sama konsultacja (jedno lub kilka spotkań), w pozostałych przypadkach pacjent i konsultant rozmawiają o tym, jaka forma pomocy i na jakich zasadach jest możliwa oraz odpowiednia dla pacjenta.

Więcej o konsultacji