Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Mediacyjne konsultacje rodzinne

Mediacja rodzinna jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów.
W przeciwieństwie do roztrzygania sporu przed sądem daje możliwość uwzględnienia specyfiki i potrzeb konkretnej rodziny, polepszenia komunikacji i wypracowania takiego rozwiązania, które odpowiada uczestnikom sporu i przez to jest możliwe do wdrożenia.
W mediacji, oprócz skonfliktowanych osób, uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Mediator nie ocenia osób i przedmiotu sporu, nie podsuwa własnych rozwiązań. Pomaga skonfliktowanym członkom rodziny, zdefiniować kwestie sporne, wypowiedzieć swoje potrzeby, usłyszeć się na wzajem i na tej podstawie poszukiwać satysfakcjonujących rozwiązań i je uzgadniać. Mediacja jest procesem poufnym i dobrowolnym, toczy się tylko wtedy kiedy osoby w niej uczestniczące wyrażają na nią zgodę.

Dlaczego warto skorzystać z mediacyjnych konsultacji rodzinnych:

 • żeby sprawdzić czy i jak mediacja rodzinna może pomóc w rozwiązaniu Państwa problemu; 

 • żeby sprawdzić swoją gotowość do współpracy przy poszukiwaniu rozwiązań i wypracowania porozumienia;

 • żeby doświadczyć, jak pomoc mediatora może pomóc w dojściu do porozumienia.

Rodzinna konsultacja mediacyjna szczególnie polecana jest w sytuacjach:

 • konfliktów małżonków lub partnerów wokół kwestii związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci;

 • trudności okołorozwodowych, gdy niezbędne jest ustalenie m.in. planu i zasad opieki nad dziećmi, podziału majątku, partycypacji w kosztach wychowania dzieci, udziału dalszych członków rodziny w wychowaniu dzieci;

 • dopracowania lub zmiany ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi między rozwiedzionymi juz rodzicami, gdy poprzednie ustalenia nie sprawdzają się;

 • sporów między członkami rodzin: rodzeństwem, rodzicami i dorosłymi dziećmi, synowymi/zięciami a teściami.

Rodzinna konsultacja mediacyjna trwa 90 min i jest pierwszym spotkaniem pary lub rodziny z mediatorem rodzinnym.

Mogą się na nią zgłosić małżonkowie, rozwiedzeni lub rozwodzący się rodzice, członkowie rodzin szukający sposobu rozwiązania kwestii spornych, gotowi do pracy nad porozumieniem spełniającym ich oczekiwania i możliwym do zastosowania.

Spotkanie służy:

 • określeniu kwestii sporu;

 • nazwaniu oczekiwań odnośnie rezultatów mediacji;

 • przyjrzeniu się gotowości do pracy nad wypracowaniem rozwiązań satysfakcjonujących dla obu stron;

 • sprawdzeniu, na ile mediacja rodzinna jest adekwatną formą pomocy w danej sytuacji.

W efekcie konsultacji może zapaść decyzja o:

 • ponownej konsultacji; 

 • podjęciu mediacji rodzinnej;

 • wyborze innej formy wsparcia.

Konsultacje prowadzi:

Monika Bełdowska, mediatorka i terapeutka par i rodzin

W celu umówieniu się na pierwsze spotkanie, prosimy o kontakt z sekretariatem Pracowni: tel.: 53 58 800 65