Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Konsultacje coachingowe

Coaching to proces, którego celem jest zwiększenie efektywności działań poprzez bardziej świadome wykorzystanie swojego potencjału. Szczególnie polecany jest w sytuacji zmian związanych z życiem prywatnym lub zawodowym. Celem coachingu zawsze jest zmiana zachowań i sposobu postrzegania sytuacji na takie, które pomagają osiągnąć założone cele.

Najczęściej coaching pomaga w momencie:

 • zmiany sytuacji życiowej wynikającej ze zmiany pracy lub powrotu do pracy np. po urlopie macieżyńskim lub zdrowotnym;

 • awansu zawodowego lub zmiany zakresu obowiązków; 

 • poczucia wypalenia i zmniejszenia własnej efektywności;

 • poczucia małej efektywności dotychczas podejmowanych działań;

 • trudności w odpowiadaniu na oczekiwania przełożonych lub otoczenia;

 • planowania zmian życiowych lub zawodowych takich jak: zmiana zawodu, miejsca zamieszkania, podjęcia się nowych ról zawodowych lub społecznych.

Proces coachingowy służy zdefiniowaniu celów, określeniu swoich zasobów, które mogą pomóc w ich realizacji, zaplanowaniu kroków służących uzyskaniu założonych rezultatów, określeniu i przećwiczeniu zachowań służących osiągnięciu swoich zamierzeń.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu coachingu niezbędna jest konsultacja.

Jest ona pierwszym spotkaniem z coachem i służy:

 • przyjrzeniu się obecnej sytuacji i potrzebom osoby rozważającej podjęcie procesu coachingowego;

 • określeniu celów, którym miałby służyć coaching; nazwaniu oczekiwań odnośnie rezultatów procesu coachingowego; 

 • sprawdzeniu na ile coaching jest adekwatną formą wsparcia w danej sytuacji.

Konsultacja coachingowa trwa 90 min.

Jeśli jej efektem jest decyzja o podjęciu coachingu, rozpoczyna się cykl około 12 spotkań odbywających się co dwa tygodnie. Każde z nich trwa 90 min.

Pomiędzy spotkaniami, osoba uczestnicząca w coachingu dostaje od coacha różnego rodzaju zadania do wykonania, które omawiane są podczas kolejnych sesji.

Konsultacje prowadzi: Monika Bełdowska, coach, terapeutka, mediatorka rodzinna

W celu umówieniu się na pierwsze spotkanie, prosimy o kontakt z sekretariatem Pracowni: tel.: 53 58 800 65