Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Konsultacje dzieci

Konsultacja rodziców i dziecka to zwykle kilka spotkań mających na celu omówienie zgłaszanych trudności, ocenę czy i jaka pomoc jest właściwa oraz zaproponowanie określonej  formy pomocy.

Na pierwsze spotkanie zapraszani są sami rodzice. Pierwsza konsultacja służy omówieniu zgłaszanych problemów, poznaniu historii dziecka oraz przyjrzeniu się sytuacji bieżącej całej rodziny. Spotkanie trwa półtorej godziny i jest prowadzone przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. Podczas tej rozmowy psychoterapueta wraz z rodzicami ustalają sposób i termin następnego spotkania.

Kolejne spotkanie najczęściej odbywa się z samych dzieckiem i trwa 50 minut. Podczas tej sesji terapeuta zapoznaje się z perspektywą dziecka i opowiada mu, czym jest i na czym polega terapia.  Zdarza się, że aby lepiej zrozumieć sytuację dziecka, potrzebne jest dodatkowe spotkanie, co oczywiście ustalane jest z rodzicami.

Na trzecie spotkanie ponownie zapraszani są sami rodzice. Polega ono na rozmowie, podczas której terapeuta dzieli się swoim rozumieniem sytuacji/problemu, przybliża możliwe formy pomocy. Również na tym spotkaniu terapeuta wraz z rodzicami omawia ich oczekiwania i wyobrażenia na temat terapii oraz jej możliwości, ustala również liczbę, częstotliwość, czas trwania spotkań, zasady współpracy i cenę sesji.

Niekiedy zdarza się, że na drugą konsultacje zapraszana jest cała rodzina lub tylko rodzice. 

Ilość i formę dalszych konsultacji ustala terapeuta wraz z rodzicami.

Psychoterapeuta dziecięcy

Agnieszka Górska