Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Katarzyna Kowalik

Psychoterapeutka indywidualna, par i rodzin. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 14
r.ż.

Katarzyna Kowalik

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na początku swojej drogi doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniu traumy, z zaburzeniami więzi i trudnościami emocjonalnymi. W późniejszym okresie związałam się z biznesem, prowadziłam różnorodne projekty szkoleniowe, rozwojowe, rekrutacyjne oraz coachingowe (posiadam certyfikat European Mentoring and Coaching Council EMCC). Jednocześnie ukończyłam całościową 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcie integracyjno-systemowym. Odbyłam staże psychoterapeutyczne w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Pracowni Terapii i Rozwoju, uczestniczyłam w superwizjach, w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Obecnie pracuję z rodzinami, parami oraz indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą od 14 roku życia.

W pracy korzystam z różnych modalności m.in. systemowej, ACT, EFT czy psychodynamicznej. W moim rozumieniu człowieka nie ma jednej słusznej drogi, jest wiele możliwości i nieskończenie wiele metod, a rolą terapeuty jest razem z pacjentem odnalezienie tej dającej ukojenie, poczucie spełnienia a w efekcie poprawiającej jakość codziennego życia i budowanych relacji.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.