Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

 •  
 •  

Co oznacza termin "certyfikowany psychoterapeuta" i "superwizor psychoterapii"

Certyfikowany psychoterapeuta

Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne są niezależnymi instytucjami, które od wielu lat kształtują w Polsce merytoryczne i etyczne standardy prowadzenia psychoterapii. Znikomy procent psychoterapeutów w Polsce posiada certyfikaty tych towarzystw. Certyfikaty owe potwierdzają kompetencje psychoterapeutów do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. W naszym zespole część psychoterapeutów posiada te wyróżnienia, a większość pozostałych zmierza do ich osiągnięcia.

Certyfikowani psychoterapeuci w naszym zespole:

 • Waldemar Dulęba - certyfikat Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • Renata Komajda-Wójcik - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Marek Marosek - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Karolina Szczęsna - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Anna Tanalska-Dulęba - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Violetta Zając - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Osoby, które posiadają certyfikaty tych instytucji, to terapeuci, o których wiadomo, że spełniły liczne warunki ich osiągnięcia: mają wyższe wykształcenie, ponadto ukończone kilkuletnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii, mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy psychoterapeuty, odbyły staże, korzystają z superwizji (czyli nadzoru merytorycznego innych doświadczonych terapeutów, tzw. superwizorów, nad swoją pracą z pacjentami), odbyły własną psychoterapię, zdały egzamin przed niezależną komisją.

Superwizor psychoterapii

Superwizor jest to psychoterapeuta uprawniony (w tym wypadku przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne) do prowadzenia nadzoru merytorycznego nad pracą innych psychoterapeutów oraz rekomendowania ich w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego.

Superwizorzy i superwizorzy-aplikanci w naszym zespole:

 • Anna Tanalska-Dulęba - certyfikowana superwizor  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Renata Komajda-Wójcik - superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Marek Marosek - superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego