Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Anna Komosińska

Psychoterapeutka dzieci i młodzieży

→ absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją „Terapia rodzin i małżeństw” (2010)
→ ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” na Wydziale Psychologii UW (2011-2013)
→ obecnie w trakcie czteroletniego podyplomowego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA
→ ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz staż w zespole Trenerzy Młodzieży przy ośrodku, w którym się szkoliła(2009-2011); posiada kilkuletnią praktykę trenerską w prowadzeniu warsztatów psychologicznych i psychoedukacyjnych z młodzieżą i dorosłymi
→ odbyła dwuletni staż organizowany przez Stowarzyszenie OPTA w zakresie pracy socjoterapeutycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz działań profilaktycznych dotyczących przemocy, uzależnień i rozwiązywania konfliktów (2006-2008)
→ jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP
→ pracuje w Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci (od 2008 r.)