Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Agnieszka Górska

Psychoterapia dzieci, młodzieży. Konsultacje rodzicielskie.
Pracuje z dziećmi w wieku 7 +.
Pedagożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie całościowego szkolenia w nurcie psychodynamicznym - Szkolenie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży realizowane przez dwa zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja
Od 2004 związana z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii "Kąt", gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży z zaburzeniami w zakresie zdrowia psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Ośrodku Regeneracja.
W Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym przy MOS nr 1 „Kąt” prowadzi konsultacje w zakresie trudności i kryzysów wieku dojrzewania dla młodzieży i rodziców, szczególnie w obszarze rozwoju psychoseksualnego oraz używania substancji psychoaktywnych. Doradza pracownikom placówek oświatowych.
Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych.
Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Poza pracą spędza czas z rodziną, praktykuje jogę, czyta, chodzi po lesie.