Adres: ul. Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.)
  00-544 Warszawa
Telefon: 535 880 065
  502 567 840
 Adres e-mail:  sekretariat@pratir.pl

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

RODO

  •  
  •  

Martyna Figurska

 

Martyna Figurska - psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień

W Pracowni Terapii i Rozwoju zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Prowadzi terapię uzależnień, współuzależnienia oraz osób pochodzących z rodzin
z problemem alkoholowym.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Pomocą psychologiczną zajmuje się od 2001 roku.
Ukończyła kurs psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry
Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Ukończyła wiele kursów i staży z zakresu psychoterapii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W latach 2001-2007 zajmowała się pomocą psychologiczną dzieciom z chorobami
nowotworowymi oraz wsparciem psychologicznym rodzin doświadczających choroby
dziecka. Pracowała w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz na
oddziale Onkologii, Pediatrii i Hematologii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska.
Korzysta z superwizji.
Pracuje również w Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie.
Współpracuje z miesięcznikiem Charaktery.
Mężatka, dwoje dzieci.